English | 简体中文

联系我们

 

公司资料

INFORMATION OF COMPANY

香港办事处:
达能科技有限公司
香港 九龙 新蒲岗 大有街33号 佳力工业大厦 21楼 04-05室
电话: +852 2365 6276 传真: +852 2365 6275
网址: www.dynamicscientific.com
电邮:
业务:mkt@dynamicscientific.com
船务:logistic@dynamicscientific.com
会计:account@dynamicscientific.com

HK Office:
Dynamic Scientific Limited
Rm 4-5, 21/F., Canny Industrial Building, No. 33 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852 2365 6276 Fax: +852 2365 6275
Web: www.dynamicscientific.com
E-mail:
Marketing:mkt@dynamicscientific.com
Shipping:logistic@dynamicscientific.com
Account: account@dynamicscientific.com

中国办公室:
达尔能电子科技(惠州)有限公司
中国广东省惠州市惠阳区秋长街道维布管理区布二塘背小组
邮编: 516221
电话: +86 752 5715787
电邮: chinasales@dynamicscientific.com

China Office:
DSL Electronic Technology (Huizhou) Limited
Bu Er Tang Bei Section, Wei Bu Management District, Qiuchang, Huiyang, Huizhou City, Guangdong Province, China
Post Code: 516221
Tel: +86 752 5715787
E-mail: chinasales@dynamicscientific.com

中国厂房:
中山市小榄镇恒毅电子厂
中国广东省中山市小榄镇九洲基民联路43号
邮编: 528415
电话: +86 760 2212 0721 / 2225 7273
传真: +86 760 2212 0327

China Manufacturing Plant:
Dynamic Scientific Manufacturing Ltd.
No. 43, Jiminlian Road, Jiuzhou, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Postal code: 528415
Tel: +86 760 2212 0721 / 2225 7273
Fax: +86 760 2212 0327
版权所有:达能科技有限公司
Twitter
LinkedIn
Facebook